luni, 18 ianuarie 2016

Libertate în Finit...


Numai când ideea de comunitate – fie aceasta căsătoria sau statul – sau ideea de individualitate şi de libertate a ei stau sub semnul Infinitului, atunci şi Finitudinea, în care acestea prind rădăcini şi cresc, se transformă şi în ea se deschide calea spre libertate.  
Libertate în Finit există doar acolo unde 
opoziţia implacabilă a dorinţelor şi instinctelor din Finitudine 
este, 
prin instalarea în Infinit, 
depăşită sau făcută fără putere. 
Numai acolo unde în om, dincolo de micul său Eu, se ridică Subiectul care, sesizat fiind de Infinit, urmează chemarea lui imperioasă şi acţionează şi trăieşte responsabil, intră pacea în lume. 

K.G. Dürckheim – Etapele maturităţii umane


carte aflatã în pregãtire la Editura HERALD