marți, 13 septembrie 2016

Poze: posturi de meditaţie. Poziţii juste şi poziţii false

Postura de meditaţie LOTUS Postura de meditaţie Semi-LOTUS

 LOTUS din profil corect

 LOTUS din profil  incorect :  tensionat

Lotus din profil incorect:  micşorat (deformat - în voia soartei)


Poziţia CROITORULUI justă şi falsă
justă (el) şi falsă (ea)

Poziţia CROITORULUI din profil justă şi falsă
justă (el) şi falsă (ea)

Poziţia de meditaţie PE CĂLCÂIE


Pe călcâie din profilPe călcâie din profil- debutanţi
Pentru începători se pune o pernă sub şezut şi o pătură rulată sub scobitura piciorului.

Meditaţia şi practicile meditative sunt mijloace care permit înaintarea pe calea realizării Sinelui veritabil. Ele au drept scop să-l ajute pe om să intre în contact cu fondul său metafizic şi să întărească acest contact. Este în acelaşi timp pregătirea pentru o viaţă conformă cu datoria supremă a omului. Meditaţia şi practicile meditative îşi au locul lor în cadrul terapeuticii – în terapeutica iniţiatică.
Toate practicile meditative vizează descoperirea fiinţei esenţiale, altfel spus ceva ce nu putem face sau forţa. Este totuşi posibil să pregătim condiţiile în care scopul căutat – percepţia realităţii transcendente – va putea fi atins. Putem compara această pregătire cu munca grădinarului. Grădinarul nu poate să tragă de plantă pentru ca ea să crească mai repede. El poate doar să creeze condiţiile favorabile creşterii ei. El poate să aibă grijă ca planta să aibă lumină suficientă, ca pământul să fie bine lucrat, ca apa să nu lipsească. În acelaşi fel, cel care practică meditaţia poate să provoace condiţiile care permit incondiţionatului, transcendenţei, să pătrundă în conştiinţa sa.

Toate exerciţiile care merită să fie calificate drept meditative au un punct comun: ele îi deschid omului calea spre fiinţa sa esenţială şi îi întăresc contactul cu aceasta. Ele îl deschid, îl fac transparent Fiinţei prezente în fiinţa sa esenţială. Pentru a rezuma, se poate spune că sensul oricărui exerciţiu meditativ este transparenţa pentru transcendenţă, pentru transcendenţa inerentă omului sau mai exact transcendenţa care este omul în esenţa sa. Considerată astfel, meditaţia îmbracă deci caracterul şi semnificaţia unei practici religioase.

Dimensiunea terapeutică a acestei luări de contact este dublă. Când omul intră în contact cu fiinţa sa esenţială, problemele şi tensiunile care păreau până atunci imposibil de rezolvat dispar adesea în mod subit. El poate atunci să înceteze din a se mai identifica în mod predominat cu Eul său existenţial Şi devine de asemenea capabil să-şi întâlnească cu calm şi seninătate umbra, latura întunecată a persoanei sale, şi are o şansă să se elibereze de toate cele al căror prizonier este, de fricile şi de tensiunile sale, adică de toate strâmtorările sale existenţiale.

Fotografii: Peter Heman, Basel
Karlfried Graf Durckheim - Ubung des Leibes auf dem inneren Weg,
Verlag Martin Lurz GmbH, Munchen, 1978

Cele două articole reproduse în această cărticică au fost publicate în revista IMAGE ROCHE, nr. 42/1971 su nr.64/1974 - menţionează KGD la începutul cărţii în limba franceză, unde nu este menţionat numele nici unui traducător. E posibil ca autorul textului în franceză să fie tot KGD ?

Iar pe cartea în germană se spune că au fost publicate (articolele în germanp?) în 1953 şi 1975 în revista "Image" (Image Roche, International Edition).