duminică, 30 iulie 2017

K.G. Dürckheim - Zenul şi noi - 1


Traducere din cartea lui K.G. Durckheim Zen und wir
© 1961, Otto Wilhelm Verlag
1974 Fischer Taschenbuch Verlag
Prefaţă la ediţia a doua
În prima ediţie a acestei opere am subliniat importanţa Zenului pentru omul din Occident, şi această opinie a fost confirmată de fapte: de atunci, Zenul a frapat puternic spiritul occidental. În faţa acestei învăţături, totuşi, două atitudini sunt posibile: putem fie să acceptăm să ne convertim la buddhism, fie să primim ceea ce el conţine ca universal uman. Singura care mă interesează este a doua atitudine. Ştiu că, după unii, Zenul nu poate fi separat de rădăcinile lui. El este Zenul buddhist sau nu este Zenul. Poate că acesta este exact situaţia în cazul unui teoretician care, în lipsa experienţelor şi a evoluţiei personale, vede numai o credinţă orientală în doctrina despre natura Fiinţei care ne locuieşte pe toţi (Natura lui Buddha). Sau aceasta este şi situaţia atunci când avem despre Zen doar o cunoaştere livrescă sau „de turist”. Dar dacă nu suntem surzi faţă de Fiinţă, sau dacă îi consacrăm un anumit timp practicii Zenului, Zazenul de exemplu, vom trăi în curând prezenţa unor elemente esenţiale oricărui sentiment religios, şi chiar condiţia oricărei evoluţii spre maturitatea deplină. Zenul face posibile următoarele:
1)      unitatea cu „Fiinţa noastră esenţială”, adică cu modul de prezenţă în noi a FIINŢEI Transcendente, divine;
2)      transformarea al cărei sens este Marea Permeabilitate, în înţelesul unei mai mari  transparenţe la transcendenţa prezentă în noi, transformare care este sarcina şi vocaţia omului.
Practica Zazenului, acea aşezare în silenţioasă cufundare – meditaţia înţeleasă, nu în sensul de reflecţie, ci ca un exerciţiu de transformare – este un exerciţiu foarte lucid, dur şi sever. El formează o contrapondere sănătoasă la toate agitaţiile şi emoţiile extatice ale timpului nostru.. Prin importanţa acordată unei posturi disciplinate a corpului, el se apropie nu numai de tendinţa occidentală de formare a persoanei, ci şi de exigenţa creştină de spirit „care se face trup”. Întâlnirea cu Zenul, experienţa rădăcinilor lui de adevăr universal, ne vor ajuta să le întâlnim pe cele ale propriei noastre tradiţii şi să ne reaprindem credinţa.

Să aruncăm o privire asupra cuprinsului cărţii:
IPrefaţă la ediţia a doua
II. Introducere şi preambul
      De ce ne interesează Zenul pe noi, occidentalii ?
      Lumina de la Răsărit?
      Dorinţa centrală a Zenului
      Zenul, răspuns existenţial
III. Nevoia şi necesitatea omului occidental
Suferinţă şi promisiune – stimuli ai căutării
Omul sub influenţa conştiinţei obiective
Natură şi pericol al conştiinţei obiective
                  Nevoia existenţială
                  Depersonalizarea omului
                  Disoluţia legăturilor intracomunitare
Semnele precursoare ale schimbării (întoarcerii)
      Atracţia experienţei supranaturale
      Vinul cel nou în burdufuri vechi
      Întoarcerea spre viziunea iniţiatică
IV. Răspunsul Zenului
      Înalta învăţătură a Zenului
                  În esenţa sa fiecare om este Buddha
                  Fiinţa ca experienţă
                  Experienţa Fiinţei şi dualism
                  Învăţătura Non-Dualităţii
                  Ne-oprirea în „Fiinţă”
                  Deschiderea ochiului interior
                  Ce este Zenul?
                  Comunicarea învăţăturii
      Zenul ca practică existenţială
                  Maestru şi elev
                  De la inimă la inimă
                  Calmul şi liniştea
                  Interdicţia discursului
                  Paradoxul
      Practica Zenului
                  Sensul exerciţiului
                  Demantelarea eului
                  Sensul tehnicii
                  Za-Zen
                  Zazenul
                              Tehnica aşezării
                              Postura justă
                              Lucrul asupra conştiinţei
                              Transformarea formei de conştiinţă
                              Respiraţia
                              Cele trei nivele ale conştiinţei şi cele cinci etape pe Cale
V Povestea artei minunate a unei pisici
VI Zenul pentru Occident – Zen occidental
Introducere şi preambul
De ce ne interesează Zenul pe noi, occidentalii ?
… va urma…