joi, 16 iunie 2011

Gândul zilei (6)

Din Practicarea Căii interioare. Cotidianul ca exerciţiu

În metamorfoza pe care FIINŢA o determină, nu este vorba numai de o nouă concepţie a valorilor, nu este vorba nici numai de o etapă care duce de la o viziune pur raţională la o experienţă, adăugând, raţionalului, imagini. Este vorba de mult mai mult decât de o etapă care ne-ar purta dincolo de raţional. Căci putem întrevedea imaginile cele mai extraordinare, în care se anunţă deja percepţia FIINŢEI, fără a O „gusta” cu adevărat. Putem, de asemenea, simţi mărturia FIINŢEI, fie în vis, fie pe parcursul unor ore fericite, fără ca această influenţă să fie suficientă pentru a provoca metamorfoza. Într-adevăr, putem remarca cu stupefacţie cum un om, care a avut totuşi experienţe profunde, rămâne absolut neschimbat. Vechiul Adam poate experimenta zilnic noul şi în acelaşi timp să rămână liniştit vechiul Adam. Numai când venirea FIINŢEI răstoarnă totul, numai când „cineva” nou învie, a cărui atitudine generală va fi modificată în sensul FIINŢEI, numai atunci totul apare în sfârşit sub o altă perspectivă şi dobândeşte un nou impuls. Numai atunci toate imaginile noastre, toate acţiunile noastre, toate gândurile noastre sunt umplute de suflul FIINŢEI supra-raţionale. Semnificaţia însăşi a „raţionalului” se modifică atunci cu totul. El nu mai este judecătorul suprem, „călăuza” cunoştinţelor şi acţiunilor noastre. Cu toate acestea, nu suntem nici prizonierii unei protestări sterile contra acestui raţional care, să nu uităm, ne diferenţiază de animal şi condiţionează evoluţia noastră spirituală. Intelectul, ca atare, nu mai mult decât centrul lui, „eul” care fixează, nu sunt rele în sine. El nu devin astfel decât dacă omul se identifică cu „eul” lui raţional şi, subordonându-i-se, se îndepărtează astfel de FIINŢA care se află dincolo de raţional. Sensul veritabil, raţiunea veritabilă a oricărui act raţional este acela de a crea, în noi şi în lume, locuri şi receptacule pentru FIINŢĂ.


K.G. Durckheim – Pratique de la voie intérieure. Le quotidien comme exercice, Ed. Le Courrier du Livre, pag. 57