miercuri, 14 martie 2012

CURAJ, ÎNCREDERE, RĂBDARE

Din seria Înţelepciune şi Iubire

Transparenţa desemnează o dispoziţie în care întâlnim efectiv acţiunea transformatoare a posturii de aşezare în linişte (meditaţie). Transformarea desemnează o anumită înlănţuire de mişcări interioare, şi este nevoie de anumite virtuţi precise pentru a îndeplini aceste demersuri.


La început se află, ca întotdeauna, a da drumul la strânsoare (le lâcher-prise(fr.), das Loslassen (germ.) n.t.). Este ceva ce pare atât de uşor şi care totuşi este atât de dificil. Căci pentru a lăsa, pentru a da drumul, pentru a da ceea ce este devenit, ceva cu care ne-am obişnuit şi care pare să ne promită siguranţa, este nevoie de curaj. Avem nevoie acolo înainte de toate de curajul de a da drumul la strânsoare în spate, de a deschide spatele, căci acolo găzduieşte „bagajul” pe care-l purtăm cu noi ca pe un rucsac, şi care este menit să ne protejeze de pericole necunoscute care vin prin spate.

Abandonării a ceea ce este vechi îi urmează darul de sine pentru ceva nou, ce nu cunoaştem încă. este nevoie aici de încredere că nu vom cădea în gol atunci când ne abandonăm, ci că vom fi primiţi şi purtaţi de acel ceva căruia i ne consacrăm.
A deveni-una cu fundamentul care  ne primeşte, darul de sine total, sunt ca depunerea unei seminţe în pământ. Şi acolo avem nevoie de răbdare pentru a lăsa să germineze, să se dezvolte şi să se maturizeze noul care încearcă să se nască în noi.

Curaj, încredere, răbdare: cele trei virtuţi de care are nevoie oricine care vrea să progreseze pe Cale.

Sunt trei virtuţi pe care le putem avea în mod deosebit în vedere, cărora putem să ne dedicăm pe parcursul exerciţiului, cu prilejul fazei de a da drumul la strânsoare, a ne abandona şi a deveni-una prin respiraţie.

K.G. Durckheim – Sagesse et Amour, Ed. du ROCHER, pag. 95