marți, 16 august 2016

Omul în căutarea integralităţii sale - maturitatea (1)  Un om este major când a reuşit înrădăcinarea în experienţa transcendenţei,
  înrădăcinare pe care apoi a consolidat-o printr-o hotărâre constant reînnoită.
  El a dobândit astfel
 majoratul său
  libertatea de a-şi dirija viaţa potrivit destinului care este efectiv al său,
  adică acela de a fi martor, în această lume, al FIINŢEI supranaturale.


  Maturitate înseamnă că omul a devenit capabil să aleagă,
  printr-o decizie fermă,
  realitatea experienţei sale.

  Este un angajament de supunere faţă de transcendenţa care îl cheamă pe om 
  să manifeste,
   în existenţa spaţio-temporală,
  supranaturalul
  aşa cum a luat cunoştinţă de el în Fiinţa sa esenţială.

   În mijlocul existenţei sale istorice 
  el poartă această mărturie a adevăratului Sine 
  şi Viaţa de dincolo de timp îi apare în „mori şi devii”-ul lumii însăşi. 

  Libertatea omului major este mai mult decât aceea de a se putea ridica deasupra        contingenţelor lumii. 

  Libertatea persoanei se afirmă tocmai în destinul său istoric când, 
  în loc să-l respingă, 
  asumă inacceptabilul. 

  Maturitatea se confirmă
  în faţa unei ameninţări de distrugere, 
  în faţa absurdului, 
  atunci când, 
  debordat de circumstanţe prea dure pentru rezistenţa sa, 
  omul rezistă tentaţiei de a-şi trăda Fiinţa esenţială. 

  A trăda FIINŢA înseamnă a recurge la orice mijloc pentru a subzista

  Înseamnă a accepta o pace laşă pentru a evita un conflict.
  Înseamnă a justifica 
  prin supunerea faţă de regulile convenţiilor 
  trădarea vieţii sale interioare.
  Înseamnă a recunoaşte societatea şi comunitatea 
  în măsura în care ele ne menajează sau ne protejează. 

  Înseamnă a invoca, în mod ipocrit, supunerea faţă de credinţele religioase 
  şi a disimula laşitatea sub o falsă modestie

  Înseamnă, pe scurt, a prefera o armonie superficială unei profunzimi neliniştite, frãmântate

  înseamnă menţinerea „orizontalei” în locul supunerii faţă de „verticală”.

  K.G. Dürckheim – La Voie de la Transcendance. 

  L’homme à la recherché de son integralité, 
  Editions du ROCHER, 
  pp.40-41