vineri, 20 martie 2015

Vindecarea de la Fiinţă la Fiinţă


Teza lui Fichte potrivit căreia filosofia unui om este funcţie de ceea ce este acel om poate fi transpusă şi în cazul terapeutului; ceea ce ne permite să spunem: „Realitatea spre care îl conducem pe cineva este legată de cea în care ne aflăm noi înşine”. Şi aceasta este valabil atât pentru realitatea teoretică, cât şi pentru realitatea practică. 
Pentru pacient va avea greutate doar ceea ce terapeutul va lua în serios pentru el însuşi, în teorie şi în trăirea sa. Numai ceea ce luăm în serios va deveni Realitate şi cu cât un individ se află în sfera noastră de influenţă, cu atât ceea ce luăm noi înşine în serios va fi eficace şi se va realiza în el, va acţiona ca un magnet care ordonează totul în jurul lui sau ca un vârtej care antrenează totul spre centrul lui. 
Terapeutul poate fi atât de silenţios şi de distant cât este posibil, fie că vrea fie că nu, principiile fundamentale ale realităţii spirituale care valorează pentru el îl vor „depăşi” şi vor deveni tot mai mult principiu ordonator al altuia. 
Dacă viaţa lui spirituală este înainte de toate condiţionată de Eul său, la pacient, de asemenea, totul se va ordona în curând în jurul acestui Eu, în jurul complexelor lui de inferioritate, a compensaţiilor lui, a auto-justificărilor lui şi a politicii lui de prestigiu, a automatismelor lui, a compromisurilor lui etc. 
Dacă pilonii ştiinţei şi factorii determinanţi ai împlinirii spirituale sunt totdeauna fondaţi pe mecanismele pulsionale, atunci, destul de repede, totul se va prezenta sub semnul impulsului şi al refulării, al aparenţei şi al demascării, al sublimării şi al regresiei etc, şi, foarte repede se va manifesta şi complexul lui Oedip. 
Dacă terapeutul îşi consideră propria viaţă spirituală sub semnul simbolurilor, ele vor dobândi o anumită greutate şi în cazul pacientului. Imaginile arhetipale se vor ridica din inconştientul colectiv, vor fi în mod spontan reţinute iar visele, cu docilitate, le vor produce, în măsura în care se va vrea a fi luate în considerare.

Sursa: Karlfried Graf Durckheim - Von der Erfahrung der Transzendenz  (Experienţa Transcendenţei)