miercuri, 9 septembrie 2020

Jacques Castermane - Predarea meditației la Centrul Durckheim?

Scrisoarea nr. 86 – septembrie 2020 de la CENTRE DURCKHEIM

”Există o mie și una moduri de a medita;
nu există decât o manieră de a practica zazen.”
Hirano Katsufumi Roshi

Premisă radicală! Ea are avantajul de a evita amestecarea genurilor.
”Există o mie și una moduri de a medita”!
Sunt propuse astăzi, sub numele de meditație, metode foarte diferite care, în mod curios, se opun unele altora. De exemplu:
- o meditație numită modernă, pentru că e științifică și obiectivă, este opusă meditației numite ancestrală, descrisă ca fiind rituală și subiectivă
- o meditație afirmată ca fiind creștină este opusă meditațiilor budiste
- o meditație botezată laică este opusă unei meditații denunțate ca fiind confesională.
Există temerea că ar exista în curând, în Belgia, o meditație valonă opusă unei meditații flamande. (!, n.t.)
Nu există decât o manieră de a practica zazen”! Și Hirano Roshi adaugă: ”Nu practicăm zen cu mentalul”.
Iată ceea ce diferențiază fără îndoială practica numită zazen de majoritatea exercițiilor meditative.
Sincronicitate? Cu câteva zile înainte de sosirea lui Hirano Roshi anul trecut, citind un poem de Jacques Prevert (Paroles), dau peste acest vers: ”Lumea mentală minte monumental”!
Nu se practică zen cu mentalul. Această afirmație îl confruntă pe omul occidental care se interesează de exercițiile orientale (Zazen, Kyudo, Aikido, Yoga, Tai-Chi Chuan) cu o dificultate majoră: evicțiunea abordării noastre obișnuite a realului, desemnată ca fiind înțelegere. ”Eu cred că sunt ceea ce cred eu că sunt eu și eu cred că realul este ceea ce cred eu ca fiind realul!

În anii 1960 practicam Aikido de câțiva ani deja când Maestrul Masamichi Noro a debarcat în Europa pentru a preda această artă marțială. Abia sosit, era deja descumpănit. Pentru ce? ”Pentru că în Occident, practicanții caută să ”înțeleagă” cum să facă o tehnică pentru a o putea executa”.
Este o caracteristică a spiritului occidental aceea de a vrea mereu să înțeleagă mental, intelectual o acțiune, o tehnică, imaginându-și că aceasta este singura manieră de a ajunge la a o realiza.

În Japonia, maestrul exercițiului care predă o tehnică artistică, artizanală sau marțială, vă încurajează nu să o înțelegeți, ci să o... înghițiți. Altfel spus, mai degrabă decât să căutați să înțelegeți mental ceea ce ar fi bine de făcut, sunteți invitați să vă impregnați fizic de acea acțiune, de acea tehnică... făcând-o, pe cât de bine puteți.

Nu așteptați așadar să înțelegeți ce este zazen pentru a practica zazen.

Explicațiile teoretice privind zazenul, oricât de strălucite ar fi, nu vor putea decât să vă îndepărteze de scopul exercițiului: cunoașterea adevăratului sine, cunoașterea adevăratei noastre naturi de ființă umană, cunoașterea ființei noastre esențiale.

Tao (Do) este tehnica; tehnica este Tao (Do).

Ceea ce înseamnă că pentru a ne pune, sau a ne repune, în acord cu o ordine a lucrurilor care nu este de resortul ego-lui, Calea de urmat este exercițiul, acțiunea

În lumea zenului, cunoașterea și acțiunea sunt UNA.

Atenție! Practica zazenului nu are decât un scop: să pregătească condițiile care permit și favorizează unitatea omului cu adevărata sa natură de ființă umană.

Nu este vorba de o unitate construită, ci de o unitate constitutivă.

Zazen este practica meditativă predată la Centrul Durckheim.
Calea acțiunii, propusă de Durckheim la întoarcerea sa din Japonia (1947) nu este un drum de urmat, ci un drum pe care fiecare trebuie să și-l traseze.

Această Învățătură nu utilizează mijloacele unei gândiri analitice, discursive, nici nu ia forma unei credințe dogmatice sa a unei metafizici speculative, ci se prezintă ca o cale de experiență și de exercițiu”.
Un exercițiu, exerciții, care se adresează corpului care ESTE omul (Leib).

Anul trecut, în cursul sesiunii de meditație pe care o anima la Centrul Durckheim, Hirano Roshi ne spunea că ”Când practicăm zazen, corpul ia forma calmului!
CALMUL! Simptom al stării de sănătate fundamentale a ființei umane.

Jacques Castermane

Centre Durckheim, Mirmande, France
http://www.centre-durckheim.com/
Adresse postale:
Centre Dürckheim - 1015, rte des Reys de Saulce - 26270 Mirmande Tél : (+33) 04 75 63 06 60 - contact@centre-durckheim.com